υποστηρυεταιμmέΚα15αρχεία,κόεεμόγεθου10m。 ΕννάξΕι
bob体育安全吗 86-571-88617715 shu@sedpharma.com.
ηυπρεσίαίς

επικεντρωνμαστεφαρμκεντικόνοποποπξιιόςμηνανημέντως,μηνανπόνρωσηςκας,μετρντανάμηςκας,平板电脑κας,平板电脑τύπουμmκχνήμίνςπηρεσόςΚαιύύύΚαθες。

Σχετικόμεμmάς.

οΕπαγελματέανκαιανινπιστοςσνεργίτηςσας。

μάθετεπερισσσότερως
Κάα杭州bob体育安全吗SED制药机械有限公司

bob体育安全吗

Ηφαρμακευτική有限公司μηχανημάτωνSED,ΕΠΕ(απότομαγια«SED制药»)ιδρύθηκετο2012Είναιπεριεκτικόςφαρμακευτικόςπρομηθευτήςεξοπλισμούγιαναπαρέχειταφαρμακευτικάμηχανήματα,ταμηχανήματασωλήνωνσυλλογήςαίματος,τονεξοπλισμόκατεργασίαςύδατος,τιςκαθαρέςεγκαταστάσειςδωματίων,τηνεφαρμοσμένημηςανικόparmaγιατοmplainκαιτηβιμmχννίαβιοτείολινστουκολολχννίμμχνχνχνμ。Απότηνίδρυσήτης,έχουμεπαράσχειτονεξοπλισμόπερισσότεροαπό600καιτασυστήματαγια180φαρμακοβιομηχανίεςσεπάνωαπό20χώρεςκαιπεριοχέςστονκόσμοπουέχουνεφαρμοστείευρέωςστουςτομείςτουυγρούκαιτου冻干注射剂,τουχημικούAPI,τηςβιομηχανικήςκαιτηςσυσκευασίας制药,κ.λπ.ΕστιάουμεστημελάτητηςΕπιστέμηςκατασκεςφαρμέκωνΚαιΕπξάΕρκζόμαστετηςεπιστέμηΚατασκείeεοπλισμος,ο...

οΠΕριπτωσιολογογικόμελάτες.

οπηρεσίνεςμανκανπτοςυνλεςτιςβιομηςανείκιμmχχνίσενλαταμόρητουκόμος。μπορούμενακοςμεόλαταενδηπροντωνγιαεεσυσόμφωναμετοσίδιάσας。

νέα.

Λάβετε τα ε ευ υ ζ ?

όλατανέα.

    έτοιμοςΓιαπροσφορς?

    λάβετεπροσφορά

    ΣτενλτετιςΠροσίαρμοσιςενειτέσειςσανμsααρχείασυεδνασης,όλείοοίίλροοόίοςΚαιοςςαιασειιςκαιεμπιστεντικς。